Izložba SINERGIJA

Датум

22.02.2024.

Време

19:00:00

Локација

Galerija Jovan Popović

Iz kataloga, autorke Gordane Kapunac:

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, odsek Beogradska politehnika, prvi put izlaže radove studenata dizajna u galeriji Jovan Popović u Opovu. Ovu sinergiju omogućio je umetnički savet galerije i podržalo rukovodstvo Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd.

Izložbom su obuhvaćeni i predstavljeni radovi sa umetničkih predmeta (Crtanje 1 i 2, Slikanje, Plastična anatomija, Analitičko crtanje, Crtanje figure 1 i 2, Crtačke tehnike i Vizuelne umetničke prakse) sa sve tri godine studiranja.

Klasične likovne umetničke tehnike su bazične vrednosti i alati svakog stvaraoca u polju vizuelnih umetnosti. Jezik likovnosti u teoriji i praksi nastao je pre svakog dizajna, a azbuka svakog dizajna je upravo u likovnom jeziku.

Izložba studentskih radova je važan deo integrisanja nastavnog procesa i izlaženja u javnost sa rezultatima tog procesa. To je prilika za sinergiju, ostvarenih rezultata znanja, sposobnosti i veština, kroz praćenje i vrednovanje rada svake nove generacije studenata i pedagoške stručnosti mentora pri obrazovanju i osposobljavanju studenata.

Izložbu će 22. februara 2024. u 19 časova otvoriti direktorka Galerije Jovan Popović, Katarina Nikolić Ralić, profesori sa Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, mentori projekta: Aleksandra Šaranović, Gordana Kapunac, Jelena Jocić, Milica Matović, Natalija Simeonović, Petar Radlović, Žolt Kovač.