Izložba PREOBRAŽAJ

Датум

27.04.2024.

Време

18:00:00

Локација

Galerija Jovan Popović

Umetnica Nina Peleš, Beograđanka koja živi i stvara u Londonu, intenzivnim koloritom i provokativnom figuracijom napušta paradigmu umetnosti modernog i postmodernog doba koja je zasnovana na isticanju važnosti koncepta i značenja naspram čulne izražajnosti. Dok stvara prepušta se „diktaturi podsvesti“ ulazeći u meditativno stanje koje joj dozvoljava da sledi skrivenu sliku emocionalno, ali i kognitivno.

Dela ove umetnice nose mogućnost višestrukih značenja i dozvoljavaju nekoliko nivoa čitanja poruka koje je Peleš u njih učitala. Preko neobičnih naziva dela, specifičnog jezika simbola posmatrač dolazi do preobražaja kao klimaksa u iščitavanju misonih procesa umetnice prenesenih na slikarsku podlogu. Koristeći široke nanose boje umetnica se opire statičnosti prikaza i dobija efekat preobražaja. Raskomponovane figure se međusobno stapaju, prelivaju se jedna iz druge, u vrevi zamisli rođenih u amfiteatru podsvesti Nine Peleš. One nam ukazuju na to da je jedina stalnost promena.

Nina Peleš svoje figure smešta unutar različitih teritorijalnih, političkih, socijalnih i emocionalnih kategorija ističući time ambivalentnost samospoznaje. Njene intenzivne slike, na kojima se osobine (prikazanih) subjekata umnožavaju i međusobno prožimaju, personifikuju sve slojeve sopstva jedne individue. Ti slojevi u potpunosti predstavljju ličnost same umetnice, ali i onog koji ih posmatra.

Izložbu će 27. aprila u 18 časova otvoriti direktorka Galerije Jovan Popović, Katarina Nikolić Ralić, istoričarka umetnosti, Ivana Milinković i autorka Nina Peleš.