Документација

i

СТАТУТ ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО

Преузми

i

ИНФОРМАТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО

Преузми

i

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Преузми

i

ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2023. ГОДИНУ ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Преузми

i

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Преузми

i

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Преузми

i

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО

Преузми

i

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО

Преузми

i

ИЗЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО

Преузми

i

УСКЛАЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОНБ ЗА 2023. ГОДИНУ

Преузми

i

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОНБ ЗА 2021. ГОДИНУ - ТРЕЋИ РЕБАЛАНС

Преузми

i

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОНБ ЗА 2022. ГОДИНУ - ДРУГИ РЕБАЛАНС

Преузми