Datum: 22. februar 2024.
Vreme: 19 časova
Lokacija: Galerija Jovan Popović

read more