Општинска народна библиотека Опово

Адреса

Бориса Кидрича 8, Опово

Контакт

+381 (0)13 682 174

Радно време

07 – 15

Вести

Најновије вести

Кратак историјат

 

Општинска народна библиотека Опово је културна установа у општини Опово. Основана је 1951. године и била је саставни део Дома културе Олга Петров. Након затварања Дома културе, библиотека је постала његов правно-имовински наследник и регистрована 1995. године под пуним називом Општинска народна библиотека Опово. Поред своје основне делатности, библиотека обавља и стваралачке/уметничке делатности: организује позоришне представе, филмске пројекције, концерте, уметничке изложбе, едукативне радионице, издавачку делатност (објављује различите публикације, каталоге и програме), кинематографску продукцију, и др. У оквиру библиотеке су (поред седишта у Опову) и огранци у Баранди, Сефкерину и Сакулама, Галерија Јован Поповић од 1970. године, сцена Драган Бјелогрлић од 2016. године, спомен-соба (легат) Зорана Петровића од 2013. године. Матична библиотека задужена за рад Општинске народне библиотеке Опово је Градска библиотека Панчево.

Библиотечки фонд

Укупан број књига у фонду Општинске народне библиотеке Опово (подразумевајући збирно у свим огранцима у општини Опово), за 2020. годину је: 66.721 примерак књига (књижевност, дечја литература и научна литература). Библиотечка грађа смештена је у УДК систему. У 2012. години библиотека је приступила електронској обради фондова у COBIS систему и до 2020. године обрадила скоро 90% укупне књижне грађе. Проценат обухваћености становништва 7.32% што Општинску народну библиотеку Опово сврстава у сам врх народних библиотека у Војводини. Просторије библиотеке у Опову чине: позајмно одељење, дечје одељење са читаоницом, одељење за одрасле са читаоницом, архива.

Стара и ретка грађа

 

Најстарије књиге које библиотека има у свом фонду су Немачко-српски речник из 1886. године и Лексикон на мађарском језику из 1893. године. Стара и ретка грађа подељена је у четири групе: књиге издате од 1886. до 1908. (међу којима је и књига Под старим крововима К.Ш. Ђалскога из 1905), књиге издате од 1910. до 1928. године (Еурипидове драме из 1919, Целокупна дела Светозара Марковића из 1921, и др), књиге издате од 1929. до 1938. године (Пиквиков клуб Чарлса Дикенса из 1929, и др) и књиге издате од 1940. до 1950. године (Покојни Матија Паскал Луиђа Пирандела из 1940, и др).

Некњижна грађа

 

Библиотека у свом фонду има велики број плаката са филмских и позоришних представа, уметничких изложби, позивница, каталога и фотографија који су драгоцени архивски материјал неопходан за сагледавање рада културне установе од оснивања до данас.

Програм библиотеке

Библиотека спроводи бројне радионице и културне програме за различите старосне и друштвене групе на основу промишњеног и тачно утврђеног годишњег плана и програма. Установа се труди да својим различитим садржајима допринесе анимацији, снажнијем развоју сензибилитета и нивоа интеракције са публиком, као и да оствари сарадњу са бројним институцијама, манифестацијама и појединцима кроз различите програме и активности.

Набавка књига и промоција књиге

 

Набавка књига у библиотеци ради се на основу статистике коришћених публикација, али и кроз разговор са корисницима. Набавка обухвата научну, историјску литературу, дечју књижевност, као и белетристику. Библиотека редовно учествује на конкурсима Министартсва културе и информисања Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе са верскимз аједницама за набавку књига.

Током манифестација Дани књиге (април) и Дечја недеља (октобар) библиотека организује књижевне сусрете и разговоре, креативне и ликовне радионице у сарадњи са локалним основним школама и уметницима из свих области. Друштвено-ангажована радионица за децу Књига која нуди одговоре, финансирана од стране Покрајинског секретаријата за културу (2017) привукла је велику пажњу јавности, те је наставила да се одвија и кроз друге тематске програме. Задатак оваквих радионица је упознавање деце са основним концептом грађења књиге и настанка књижног блока.

Библиотека сваке године организује пријем и упис првака и том приликом деца се упознајуса радом библиотеке, распоредом одељења и библиотечког фонда, као и правима и обавезама корисника библиотеке.

Изложбе

 

Излагачка делатност подразумева самосталне, групне и ауторске/кустоске изложбе, али и пратеће програме,као што су једнодневне презентације, пројекције, промоције, дискусије, панели и други догађаји из области уметности и културе. Део програма галерије конципиран је и реализован по позиву и по избору Уметничког савета, а део на основу спроведених конкурса. Намера галерије је да представи различите врсте стваралаштва и пракси из области савремене уметности, ауторске и документарне изложбе историчара уметности и других професионалаца из области културе и уметности.

Концерти и представе

 

Библиотека организује концерте класичне музике и то: концерт Живот је музика од 2018. године и даље (финансиран од стране Покрајинског секретаријата) који окупља музичаре и оперске певаче Народног позоришта из Београда, у циљу образовања млађе публике о значају филмске, оперске и класичне музике уопште, као и дечји концерт класичне музике Мој свет класичне музике који промовише младе ученике Музичке школе Јован Бандур са територије општине Опово.

Дигитализација

Општинска народна библиотека Опово ради на дигитализацији некњижне грађе и сређивању збирке која укључује плакате, фотографије, каталоге са програмских активности. План библиотеке је да у будућности оформи дигиталну читаоницу, реорганизује архиву и на тај начин омогући корисницима лакши и бржи приступ информацијама. У даљем раду, библиотека ће се фокусирати на дигитализацију старе и ретке грађе, али и завичајног фонда. Током година, библиотека је прикупљала локалне часописе, новинске чланке, исечке, књиге, списе и друге публикације о историји Опова и другим јавним институцијама, као и догађајима од јавног значаја. Ови подаци би требало да буду доступни широј публици, јер сведоче о развоју социјалног и културног идентитета локалне заједнице. 

Издаваштво

Општинска народна библиотека своје програме представља и промовише и кроз издавачку делатност, која подразумева публиковање књига, као и пратећих каталога изложби и других садржаја. Од 1970. па све до данас, библиотека је објавила значајна дела из уметности, попут монографије Јована Поповића, Уроша Кнежевића, монографију Опова и монографију фонда Галерије Јован Поповић. Касније, наставља да објављује и књижевна дела локалних стваралаца и књижевника, али и дела која промовишу Банат и банатско стваралаштво. Последњих година, библиотека је издала значајан број публикација о Зорану Петровићу, као и два издања његове књиге Село Сакуле а у Банату. Крајем 2019. године библиотека је представила едицију Житељи Опова и том приликом започела публиковање  мини књига/каталога о знаменитим личностима, уметницима, спортистима. Међу њима су: Славко Јовановић-први српски сниматељ, Коста Брадић, Јован Поповић, Зоран Петровић, Олимпијада Пупин, Јован Микић Спартак, Драган Бјелогрлић и многи други.

Књиге

 

 1. Јован Поповић, Никола Кусовац, 1971.
 2. Урош Кнежевић, Павле Васић, 1975.
 3. Банат, Ј.Ј. Ерлер, 2004. (у сарадњи са Историјским архивом из Панчева)
 4. Опово, Андреас Мајер, 2008. (у сарадњи са Историјским архивом из Панчева)
 5. Казабланка, Катарина Николић, 2009.
 6. Зоран Петровић, поводом 90 година од рођења, 2012. (у сарадњи са Градским музејом из Вршца)
 7. Село Сакуле а у Банату, Зоран Петровић, 2014. (у сарадњи са Историјским архивом из Панчева)
 8. Текстови о Зорану Петровићу и од Зорана Петровића, 2014.
 9. Игра једног часа, Катарина Николић, 2014.
 10. Фонд Галерије Јован Поповић Опово 1970-2014, 2014.
 11. Чудесна шума, Катарина Николић, 2015.
 12. Узајамно деловање живота и уметности: Пола века Галерије Јован Поповић, монографија 2021.

Банат

Ј.Ј.Ерлер,
2004.

(у сарадњи са Историјским архивом из Панчева)

Опово

Андреас Мајер,
2008.

(у сарадњи са Историјским архивом из Панчева)

Пола века Галерије Јован Поповић

Узајамно деловање живота и уметности
монографија 2021.

Село Сакуле а у Банату

Зоран Петровић,
2014.

(у сарадњи са Историјским архивом из Панчева)

Едиција Житељи Опова

 

Едиција Житељи Опова представља знамените личности, уметнике, активисте, спортисте као и све оне који су својим ангажманом и животом допринели развоју идентитета локалне заједнице.

 

 1. Јован Поповић – сликар, 2019.
 2. Зоран Петровић – сликар и писац, 2019.
 3. Славко Јовановић – сниматељ, 2019.
 4. Коста Брадић – сликар, 2019.

Јован Поповић

Сања Савић
2019.

Коста Брадић

Сања Савић
2019.

Славко Јовановић

Сања Савић
2019.